Rapport för personuppgiftsbehandling genomförd av:
ABF Vuxenutbildning AB Göteborg

Odinsgatan 17
41103 Göteborg

Org.nr.: 556454-1380
Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta: dataskydd.vux@abf.se.
Utfärdad åt: Medarbetare - ABF Vux

Inledning
Vi förvaltar nedanstående personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, (EU) 2016/679), Datainspektionens rekommendationer och vår egen strikta internpolicy.  Härmed erhåller du en sammanställning av de personuppgiftsbehandlingar som vi genomför av dina personuppgifter.

Ni har även rätt att:
- tillgång till personuppgifter som behandlas och ytterligare information om behandlingen;
- begära rättelse;
- få dina personuppgifter raderade;
- begära begränsning av behandling;
- invända mot behandling;
- utöva dataportabilitet;
- invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring;
- invända mot att personuppgifterna används för automatiskt beslutsfattande eller profilering;

Värt att notera är att ovanstående rättigheter inte är tillämpliga i alla behandlingar.

Personuppgiftsbehandling